Nabídka

Řetězy a příslušenství G8

Řetězy 1 Řetězy 2 Řetězy 3
Řetězy 4 Řetězy 5 Řetězy 6
Řetězy 7 Řetězy 8 Řetězy 9
Řetězy 10 Řetězy 11 Řetězy 12
Řetězy 13 Řetězy 14 Řetězy 15


Řetězy a příslušenství G10

Prvotní myšlenka byla, jak ulehčit uživatelům od mnoha problémů. Hlavní článek, řetěz a hák jsou předem otestovány kvalifikovaným personálem, který používá v současné době nejkvalitnější dostupné testovací zařízení. Závěs WeissSlig je dostupný jak ve verzi VIS gr. 10, tak ve verzi variantě CLASSIC Gr 8tak, aby splňoval všechny požadavky na zdvih.

Závěsy jsou projektovány pro zdvih nákladu s maximální hmotností 8t / 1 pramen. Jsou dostupné v několika standardních provedeních, vyvinuté pro použití na staveništích, pro práci s mostovými jeřáby či činnost v dílně. Dodáváme je spolu s bezpečnostním hákem nebo se samosvorným hákem. Montážní systém třmenu se svorníkem umožňuje v případě potřeby rychlou výměnu dílů.

Připraven k použití a certifikovaný

Řetězový závěs WeissSlig šetří čas a námahu uživatele. Zboží je dodáváno spolu s certifikátem, který je v souladu s normou EN 818-1,-4.

Pojištěn pro práci bez obav

Na zboží se vztahuje zákonné pojištění zodpovědnosti jako nástroj sloužící k následné ochraně zákazníka

Bezpečný

Řetězový závěs WeissSlig má na hlavním článku detekční měřidlo. tento nástroj by měl být používán denně tak, aby se včas odhalilo opotřebení nebo jiná deformace řetězu, a práce díky tomu byla maximálně bezpečná. Návod k obsluze a údržbě, který splňuje požadavky EN 818-6, je součástí každé dodávky

Údržba a skladování smyček

Skladování

Abychom předešli poškození, doporučujeme nechávat závěsy pověšené na vhodných konzolách. Nenechávejte je volně ležet na zemi. Nepoužíváte-li závěsy po delší dobu, doporučujeme je před uskladněním očistit a lehce promazat za účelem ochrany proti korozi.

Pravidelné kontroly

Před každým použitím řetěz pravidelně zkontrolujte na vhodném čistém místě. ujistěte se, že není vadný nebo poškozený.

Zápisy z pravidelných kontrol, které musí být prováděny kvalifikovaným personálem, archivujte.

Maximální interval mezi kontrolami je jeden rok, ale frekvence kontrol se může lišit v závislosti na místní legislativě země, kde je řetěz používán. V případě průběžného používání nebo výjimečného zatížení navyšte počet kontrol.

Údržba a oprava

Údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným personálem. Součásti které vykazují jakoukoliv deformaci, praskliny, nalomení, díly silně zkorodované nebo jinak vážně poškozené, dále pak díly, které dosáhly svého limitu životnosti musí být nahrazeny odpovídajícími novými součástmi. Měníme-li součásti závěsu, použijte vždy nové závlačky a čepy.

V případě poškození kteréhokoliv článku řetězu vyměňte celý úsek závěsu. Drobnější nedostatky, jako menší povrchová poškození, musí být pečlivě odstraněny pilníkem. Na ploše příčného řezu materiálem nesmí povrch nikdy vykazovat nesouvislé odchylky. Ubezpečte se, zda odstraněním těchto drobných závad nedošlo ke zmenšení nominálního průměru této části i více než 10%. Na řetězu a jeho doplňcích nikdy neprovádějte žádné úpravy navařováním. Při běžném použití jsou tyto díly vystaveny zátěži třením, což časem vede k oslabení síly závěsu. Poškození teplem nebo silným třením se projeví prořezáním vláken, nebo v extrémních situacích jejich roztavením. Některé chemikálie mohou způsobit místní změkčení tkaniva nebo opláštění, což vede ke tvoření povrchových trhlin.

Na závěr, jestliže se vyskytne jakékoliv poškození nebo vada, která může mít vliv na bezpečné použití závěsu, pak toto poškození musí být důkladně zkontrolováno proškoleným personálem!

Situace kdy je nutné dané závěsy přestat používat

Vyskytne-li se kterákoliv z následujících situací, pak je nutné dané závěsy okamžitě přestat používat:

  • Chybějící identifikační tabulka nebo nečitelný štítek
  • Jeden nebo více dílů vykazujících deformaci, praskliny, nalomení nebo jiné poškození
  • Rozevření otvoru háku se liší o více než 10% nominálního rozměru uvedeného v katalogu
  • Závěs byl použit pro náklad s vyšší než maximální povolenou hmotností
  • Závěs byl použit při teplotě vyšší nebo nižší než je povoleno
  • Články řetězu se nepohybují volně
  • Řetěz je opotřebován o více než 10% svého nominálního rozměru
Řetězy 1 Řetězy 2 Řetězy 3
Řetězy 4 Řetězy 5 Řetězy 6
Řetězy 7 Řetězy 8 Řetězy 9
Řetězy 10 Řetězy 11 Řetězy 12

Co je u nás nového

Bezplatná služba pro naše zákazníky

Pro zájemce kteří mají zájem řešit kvalifikovaně opravy jeřábových drah, nabízíme v období od 1.1. do 31.3.2024 zdarma prohlídky konstrukcí JD a vypracování nezávazné nabídky k odstranění zjištěných vad, nedostatků nebo provedení modernizace.

VÍCE INFORMACÍ

Mimořádna akce na žebřík MFTS/250

Nabízíme žebřík MFTS/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,-Kč bez DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz

VÍCE INFORMACÍ

Nová povelová souprava od Itowa

ITOWA uvádí na trh nový dálkový rádiový ovladač RUNNER 9 / 11, navrženo ještě pro lepší bezdrátové ovládání různých strojů v průmyslové oblasti, zejména mostových jeřábů a zdvihadel.

VÍCE INFORMACÍ

Kde nás najdete ?

ČEVAS group s.r.o.

Ostravská 51
739 25 Sviadnov
Frýdek - Místek

Telefon: +420 558 655 572
Telefon: +420 603 513 284

E-mail: cevas.cz@cevas.cz