Úvodní strana                 Profil firmy               Aktuality                     Nabídka                   Reference                  Certifikace                   Napište nám                Kontakt

ČEVAS group s.r.o. - jeřábové, manipulační technika, plošiny, GANTRAIL, Digitální váhy ...

Závěsná vázací ocelová lana a metrážní lana

Ocelová vázací lana používejte pouze pro břemeno, které svým tvarem a tuhostí při odpovídající teplotě pracovního prostředí umožňuje bezpečné uvázání. Vázací ocelové lano se vyrábí z ocelového lana. Vyrábíme jej ve dvou variantách. Vázací ocelové lano konečné je na obou koncích ukončeno oky (s koncovým příslušenstvím nebo bez něho) vytvořenými nalisováním objímek, zaplétáním nebo použitím svorek. Druhou variantou je vázací ocelové lano nekonečné.

Nákres lana

Vázací ocelová lana se zhotovují z ocelových lan nemazaných s nemazanou nekovovou nebo kovovou duší, holých nebo pozinkovaných. Přednostně se k výrobě vázacích lan používají lana podle DIN 3060 a DIN 3066 s vinutím protisměrným pravým vyrobená z drátů s jmenovitou pevností v tahu 1570 a 1770 MPa. Víceramenná vázací ocelová lana se skládají ze dvou, tří nebo čtyř jednoramenných vázacích lan, která jsou na svých horních koncích spojena závěsným okem. Je-li použito koncové příslušenství, doporučuje se, aby oko bylo vybaveno očnicí.

Ocelová vázací lana používejte pouze pro břemeno, které svým tvarem a tuhostí při odpovídající teplotě pracovního prostředí umožňuje bezpečné uvázání. Ocelová vázací lana jsou vhodná pro vázání těžších břemen zaobleného tvaru. Nemají se ohýbat přes hrany s poloměrem menším, než je 2,5 násobek průměru lana. V žádném případě však poloměr zaoblení nesmí být menší, než je průměr lana. Oka mohou být namáhána pouze tahem. Břemeno se doporučuje zavěšovat nejméně na dvou nosných průřezech lana, aby se zabránilo rozkrucování lana. Ocelový lanový vázací prostředek má být ve všech svých částech rovnoměrně zatížen, těžistě má být před uvázáním pod osou závěsu. Vázání vázacích ocelových lan na smyčku se nedoporučuje z důvodu možnosti rázu při zatahování smyčky a zvýšeného namáhání vázacího lana na otlačení a ohyb, přesto je přípustné. Je-li vázací lano vybaveno očnicí nebo je takové vázání jednorázové, snižuje se nosnost na 80% hodnoty WLL.

Ochranné prostředky:

  • Mnohonásobně zvyšují životnost vázacích ocelových lan
  • Polyuretanové návleky a rohy jako ochrana proti ostrým hranám
Ocelová lana 1 Ocelová lana 2 Ocelová lana 3
Copyright © 2007-2021 ČEVAS - created by web-evolution.cz
web-evolution | webdesign