Nabídka

Systém Gantrail - pružný systém upínání kolejnic

Gantrail
 • 1. systém svého druhu, který způsobil revoluci v upínání jeřábových kolejnic.
 • Nabízí komplexní řešení problémů spojených s pevně uchycenou nerektifikovatelnou kolejnicí.
 • Garantuje značné úspory provozních nákladů.
 • Výrazně zlevňuje cenu opravy a montáže jeřábové dráhy.
 • Dává možnost výběru z nejširší nabídky příchytek na trhu.

Principem systému GANTRAIL je uložení kolejnice na elastické podložce a uchycení kolejnice příchytkou s elastomerovým "nosem" k nosníku jeřábové dráhy. Tento způsob pružného uložení umožňuje tzv. rotaci kolejnice v závislosti na průhybu nosníku jeřábu od zatížení. Výsledkem je několikanásobné prodloužení životnosti kolejnic a jeřábových kol.

Dokumenty ke stažení:

schéma rotace [pdf]

Princip pružného uložení jeřábových kolejnic Gantrail

Kolejnice není v přímém kontaktu s nosníkem jeřábové dráhy. Tím se tento plně elastický systém podstatně odlišuje od jiných upínacích systému "kov-kov".

Kolejnice kopíruje osu náklonu pojezdového kola a proto je celá plocha hlavy kolejnice ve stálém kontaktu s plochou kola.

Výsledkem je podstatné prodloužení životnosti kolejnic, pojezdových kol a upínacích elementů.


Pružná podložka pod kolejnici eliminuje působení sil od kol jeřábů do konstrukce jeřábové dráhy. Tím dochází k rovnoměrnému zatížení konstrukce JD a k prodloužení životnosti konstrukčních spojů.

Gantrail

Další výhodou je možnost stranové regulace kolejnic v rozsahu podle typu příchytky, podstatné snížení vibrací a hluku od jeřábů.

Více... [katalog v PDF]

Gantrail Gantrail 1 Gantrail 1

Metoda pružného uchycení kolejnic na ocelovém podkladu.

Gantrail

Schéma znázorňuje dva základní způsoby uchycení svěrek na ocelovém podkladu. Na levé straně pomocí šroubu procházejícího vyvrtaným otvorem v ocelovém nosníku, popř. pomocí kolíkového šroubu přivařeného k ocelovému nosníku. Na pravé straně je znázorněno uchycení svěrky k podkladu přivařením spodního dílu svěrky.

Metoda pružného uchycení kolejnic na betonovém podkladu.

Gantrail

Schéma znázorňuje dva základní způsoby uchycení svěrek na betonovém povrchu. Na levé straně uchycení svěrky k ocelové podkladnici přivařením spodní části svěrky. Na pravé straně uchycení svěrky přímo na kotevní šroub spojující ocelovou podkladnici s betonem.Šroubované svěrky pro uchycení kolejnic

Šroubový spoj je ve strojírenství velmi dobře srozumitelnou metodou a šroubované svěrky Gantrail se instalují velice jednoduše. Lze je použít se šrouby s různou velikosti a některé svěrky lze připevnit přes svorníky přivařené k nosné ploše ocelové konstrukce.

Gantrail doporučuje použít šrouby třídy 8.8 pro všechny běžné aplikace, protože nabízejí nejekonomičtější řešení. V některých případech, kdy nelze použít větší svěrku, je možné ke zvýšení vodorovné únosnosti použít šrouby třídy 10.9.

Gantrail nabízí šroubované svěrky, které jsou vhodné pro všechny velikosti kolejnic, včetně těch, které již nejsou běžně vyráběny, ale stále se nacházejí v některých starších instalacích. Velikost svěrky je přímo úměrná velikosti kolejnice, která se má fixovat k nosné konstrukci.

Společnost Gantry Railig Ltd. provedla rozsáhlé testování svěrek Gantrail, aby garantovala, že budou spolehlivě fungovat a dávat záruku dlouhé životnosti. To zahrnuje zátěžové testy na každém typu v externích zkušebnách a únavové testy v laboratořích třetích stran.

Šroubované svěrky jsou obecně jednodušší na instalaci (pokud jsou díry v kotvící konstrukci zhotovené ve výrobě) než vařené svěrky. Jejich použití je omezeno nižším dovoleným zatížením v porovnání s vařenými svěrkami. Často kladou vyšší nároky na přesnost instalace nosné kotvící konstrukce.

Pro správnou volbu způsobu kotvení kolejnice jsou důležité tyto parametry:

 • 1. pracovní prostředí,
 • 2. typ nosné kotvící konstrukce,
 • 3. minimální montážní šířka pod kolejnicí,
 • 4. účinky od kola jeřábu nebo zařízení, které bude jezdit po kolejnici

Šroubované svěrky GANTRAIL:

Značení Dovolené stranové zatížení /KN/
- šrouby třídy 8.8
Dovolené stranové zatížení /kN/
- šrouby třídy 10.9
montážní šířka svěrek (přídavek k šířce paty kolejnice) stáhnout technický list
2524/20 125kN 140kN 180mm Stáhnout PDF
2530/14 200kN - 180mm Stáhnout PDF
3112/10 21kN - 92mm Stáhnout PDF
4116/10 38kN 50kN 100mm Stáhnout PDF
7120/10 75kN 100kN 95mm Stáhnout PDF


Vařené svěrky pro uchycení kolejnic

Díky mnohaleté praxi s použitím příchytek v nejtěžších provozních podmínkách a výsledkům vývoje konstrukce svěrek jsou svěrky navrženy tak aby splnily nejvyšší nároky uživatelů.

Všechny typy svěrek jsou stranově stavitelné. Velikost stranové regulace je přímo úměrná velikosti svěrky, tak aby v praxi nedošlo k porušení podmínky posunu osy kolejnice proti ose nosníku více jak t1/2 stojiny nosníku. Kompaktní tvar svěrky umožňuje u vybraných typů použití vodících kladek z boku hlavy kolejnice.

Vařené svěrky kolejnic lze instalovat přímo z povrchu ocelové konstrukce nesoucí kolejnici. Díky tomu jsou požadavky na montážní přístup jednodušší a to jak v průběhu realizace stavby tak při provozu nebo údržbě. Jsou navrženy tak aby jejich montáž byla rychlá a jednoduchá.

Svěrky pro velmi těžké použití

Největší svěrky Gantrail mohou přenést sílu až 300 kN od kolejnice do jediné svěrky. Je to možné proto, že kolem základny svěrky lze pokládat velké množství svarového kovu. Nový design svěrky přitom umožňuje využít bez omezení celý 20mm rozsah nastavení stranového pohybu kolejnice.

Gantrail nabízí vařené svěrky, které jsou vhodné pro všechny velikosti kolejnic (s patou), včetně těch, které již nejsou běžně vyráběny, ale stále se nacházejí v některých starších instalacích. Velikost svěrky je přímo úměrná velikosti kolejnice, která se má fixovat k nosné konstrukci.

Všechny svěrky byly testovány na zátěžové a únavové testy v externích zkušebnách. Lze doložit certifikáty Lloyd´s Register.

Konstrukce vařených svěrek je zárukou vysoké odolnosti na zatížení a vyznačují se dlouhou životností.

Pro správnou volbu způsobu kotvení kolejnice jsou důležité tyto parametry:

 • 1. pracovní prostředí,
 • 2. typ nosné kotvící konstrukce,
 • 3. minimální montážní šířka pod kolejnicí,
 • 4. účinky od kola jeřábu nebo zařízení, které bude jezdit po kolejnici

Vařené svěrky GANTRAIL

Značení Dovolené stranové zatížení /kN/ montážní šířka svěrek (přídavek k šířce paty kolejnice stáhnout technický list
1116/15 120kN 100mm
Stáhnout PDF
1120/21 165kN 130mm
Stáhnout PDF
1216/15 165kN 100mm
Stáhnout PDF
1220/21 300kN 130mm
Stáhnout PDF
2119/15 120kN 138mm
Stáhnout PDF
2219/20 235kN 140mm
Stáhnout PDF

Výhody:

 • Nové svěrky je možno použít na užších nosnících, zmenší se rozměry podkladnic, úspora nákladů na materiál
 • Zvýšený rozsah stranového nastavení umožňuje jednodušší instalaci kolejnice a zároveň usnadňuje rutinní údržbu.
 • Lepší stranová únosnost, aby vyhověly těžším jeřábovým aplikacím.
 • Zavedení několika nových funkčních vlastností svěrky, vedlo ke zvýšení utahovacího momentu šroubu svěrky. Tato vlastnost umožňuje použití vyššího utahovacího momentu šroubu a díky tomu svěrka snese vyšší stranové zatížení.
 • Vyšší hodnoty utahovacího momentu bylo dosaženo:
  • výrobou šroubu z kvalitnějšího materiálu
  • novým čtvercovým dříkem šroubu, který umožňuje jednodušší uvolnění šroubu, jednodušší pro účely údržby.
  • použitím oválného tvaru hlavy šroubu se zvýšila kontaktní plocha mezi šroubem a spodním dílem svěrky.
  • větším zaoblení hran mezi čtyřhranným dříkem a hlavou šroubu se snížila koncentrace napětí.
 • Obě části svěrky byly tvarově optimalizovány a tím bylo dosaženo lepší pevnosti a odolnosti svěrky


Pružná podložka pod jeřábové kolejnice

Gantrail elastomerové (pružné) podložky pod patu jeřábové kolejnice jsou navrženy tak, aby umožňovaly kolejnici přiměřený pohyb a otáčení. Když jsou kolejnice na podložce - tzv. pružná montáž - pomáhá to zajistit rovnoměrnější rozložení napětí mezi jeřábovým kolem a kolejnicí a také mezi kolejnicí a konstrukci na kterém je upevněna.

Gantrail Elastomerové podložky jsou odolné na pětkrát silnější tlak, než je nutné pro nejvyšší zatížení od jeřábového kola.

Gantrail dodává podložky pro kontinuální uložení kolejnice – pás typ MK5, MK7, MK8 a podložky pro diskontinuální uložení kolejnice na podpěrách typ MK2.

Velikost (šířka) je definována šířkou paty kolejnice. V zásadě je podložka vždy užší než šířka paty kolejnice.

Kontinuální pružné podložky

Gantrail pružné pásové podložky jsou vyrobené ze syntetických elastomerů odolných proti opotřebení třením, proti napětí v tlaku a na působení tuků, kapalin, ozónu a ultrafialového záření. Pro max. efekt rotace kolejnice jsou tloušťky všech podložek 7 mm. Jsou navrženy pro kolejnice instalované na kontinuální ocelové konstrukce. Podle konstrukce a tvaru jsou rozděleny na 3 typy – MK5, MK7, MK8.

Podložka MK7 Podložka MK7

Podložka MK5 je určena pro odpružení lehkých kolejnic např. důlních „S“ kolejnic, které jsou vystaveny malému zatížení od jeřábu. Není vyztužená ocelovým kordem.

Více info – technický list [PDF]

Podložka MK7 je určena speciálně pro montáž odpružených jeřábových kolejnic např. A65, A75, MRS52, MRS67, určených pro provoz těžších jeřábů, zejména ve vnitřním prostředí. Je vyztužena ocelovým kordem. Horní plocha podložky má podélné drážkování z kterého se při zatížení vytlačují kondenzáty usazené na patě kolejnice.

Více info – technický list [PDF]

Podložka MK8 jje určena speciálně pro montáž odpružených větších jeřábových kolejnic např. A100, A120, MRS87, MRS125, určených pro provoz těžkých jeřábů, zejména na venkovním prostředí. Je vyztužena ocelovým kordem. Podélné hrany podložky jsou zkosené pro ještě lepší efekt rotace kolejnice. Speciální orientace drážek pod 45°úhlem křížení s vyvedením do stran zaručuje 100% vytlačení kondenzátu a lepší přilnavost ke kolejnici.

Více info – technický list [PDF]

Příklad instalace na MK7

Příklad instalace na MK7

Diskontinuální pružné podložky

Podložka MK2
Šířka podložky L musí být ve shodě
s šířkou podkladnice a naopak

Gantrail diskontinuální pružné podložky jsou navrženy pro kolejnice uložené na individuálních podpěrách (ocelových podkladnicích).

Podložka MK 2 byla vyprojektována speciálně pro upínání kolejnic k individuálním kotvícím místům – ocelové podkladnice kotvené k betonovému základu nebo přivařené k horní pásnici ocelového nosníku JD. Použitá společně se stavitelnými svěrkami GANTRAIL, snižuje značně tato podložka napětí v kolejnici, chrání soustavu před opotřebením, zajišťuje rovnoměrné rozložení pnutí v základu a podstatně snižuje hlučnost a vibrace. Podložka MK2 se vyznačuje mnoha osvědčenými vlastnostmi danými unikátní konstrukcí profilu podložky a také:

 • Eliminuje koncentraci tlaků, tj příčinu únavy materiálu
 • Chrání hnací soustrojí jeřábu, zvyšuje životnost kol a příčníků
 • Umožňuje volbu vhodné šířky vložky podle typu kolejnice
 • Prodlužuje interval servisních kontrol jeřábové dráhy
 • Zešikmené hrany snižují účinky krajních tlaků na základ
 • Dvojitě lomené hrany (osazení) blokují vznik posunu vložky
Typy individuálních podložek pod kolejnici
TYPWLF
M 2.320320215284
M 2.250250215214
M 2.220220215184
M 2.165165170129
M 2.11011017074
MK2-110110
MK2-120120
MK2-165165
MK2-220220
MK2-250250
MK2-320320

Příklad instalace na MK2

Příklad instalace na MK2 Příklad instalace na MK2


Co je u nás nového

Bezplatná služba pro naše zákazníky

Pro zájemce kteří mají zájem řešit kvalifikovaně opravy jeřábových drah, nabízíme v období od 1.1. do 31.3.2024 zdarma prohlídky konstrukcí JD a vypracování nezávazné nabídky k odstranění zjištěných vad, nedostatků nebo provedení modernizace.

VÍCE INFORMACÍ

Mimořádna akce na žebřík MFTS/250

Nabízíme žebřík MFTS/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,-Kč bez DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz

VÍCE INFORMACÍ

Nová povelová souprava od Itowa

ITOWA uvádí na trh nový dálkový rádiový ovladač RUNNER 9 / 11, navrženo ještě pro lepší bezdrátové ovládání různých strojů v průmyslové oblasti, zejména mostových jeřábů a zdvihadel.

VÍCE INFORMACÍ

Kde nás najdete ?

ČEVAS group s.r.o.

Ostravská 51
739 25 Sviadnov
Frýdek - Místek

Telefon: +420 558 655 572
Telefon: +420 603 513 284

E-mail: cevas.cz@cevas.cz