Úvodní strana                 Profil firmy               Aktuality                     Nabídka                   Reference                  Certifikace                   Napište nám                Kontakt

ČEVAS group s.r.o. - jeřábové, manipulační technika, plošiny, GANTRAIL, Digitální váhy ...

Systém Gantrail

Gantrail
 • 1. systém svého druhu, který způsobil revoluci v upínání jeřábových kolejnic.
 • Nabízí komplexní řešení problémů spojených s pevně uchycenou nerektifikovatelnou kolejnicí.
 • Garantuje značné úspory provozních nákladů.
 • Výrazně zlevňuje cenu opravy a montáže jeřábové dráhy.
 • Dává možnost výběru z nejširší nabídky příchytek na trhu.

Principem systému GANTRAIL je uložení kolejnice na elastické podložce a uchycení kolejnice příchytkou s elastomerovým "nosem" k nosníku jeřábové dráhy. Tento způsob pružného uložení umožňuje tzv. rotaci kolejnice v závislosti na průhybu nosníku jeřábu od zatížení. Výsledkem je několikanásobné prodloužení životnosti kolejnic a jeřábových kol.

Dokumenty ke stažení:

schéma rotace [pdf]

Princip pružného uložení jeřábových kolejnic Gantrail

Kolejnice není v přímém kontaktu s nosníkem jeřábové dráhy. Tím se tento plně elastický systém podstatně odlišuje od jiných upínacích systému "kov-kov".

Kolejnice kopíruje osu náklonu pojezdového kola a proto je celá plocha hlavy kolejnice ve stálém kontaktu s plochou kola.

Výsledkem je podstatné prodloužení životnosti kolejnic, pojezdových kol a upínacích elementů.


Pružná podložka pod kolejnici eliminuje působení sil od kol jeřábů do konstrukce jeřábové dráhy. Tím dochází k rovnoměrnému zatížení konstrukce JD a k prodloužení životnosti konstrukčních spojů.

Gantrail

Další výhodou je možnost stranové regulace kolejnic v rozsahu podle typu příchytky, podstatné snížení vibrací a hluku od jeřábů.

Více... [katalog v PDF]

Gantrail Gantrail 1 Gantrail 1

Metoda pružného uchycení kolejnic na ocelovém podkladu.

Gantrail

Schéma znázorňuje dva základní způsoby uchycení svěrek na ocelovém podkladu. Na levé straně pomocí šroubu procházejícího vyvrtaným otvorem v ocelovém nosníku, popř. pomocí kolíkového šroubu přivařeného k ocelovému nosníku. Na pravé straně je znázorněno uchycení svěrky k podkladu přivařením spodního dílu svěrky.

Metoda pružného uchycení kolejnic na betonovém podkladu.

Gantrail

Schéma znázorňuje dva základní způsoby uchycení svěrek na betonovém povrchu. Na levé straně uchycení svěrky k ocelové podkladnici přivařením spodní části svěrky. Na pravé straně uchycení svěrky přímo na kotevní šroub spojující ocelovou podkladnici s betonem.

Typy svěrek uchycených šroubem k nosníku JD
Typ svěrkyStranová odolnostMont. šířkaRegulace
3116/1038 kNF+ 100 mm10mm
3120/1575 kNF+ 147 mm15mm
3124/15125 kNF+ 153 mm15mm
3124/20125 kNF+ 170 mm20mm
3224/20250 kNF+ 170 mm20mm
3226/15250 kNF+ 150 mm15mm
7120/1075 kNF+ 95 mm10mm
6124/20125 kNF+ 149 mm20mm
F = šířka paty kolejnice

(ceny svěrek uchycených šroubem se pohybují od 90,-Kč/ks do 220,-Kč, přesnou cenu sdělíme na vyžádání)

Technické listy ke stažení:


Typy svěrek uchycených svarem k nosníku JD
Typ svěrkyStranová odolnostMont. šířkaRegulace
1116/15 120 kN F+ 100 mm 15mm
1120/12 120 kN F+ 100 mm 12mm
1120/15 120 kN F+ 104 mm 15mm
1216/15 165 kN F+ 100 mm 15mm
1220/20 235 kN F+ 130 mm 20mm
8119/20120 kNF+ 166 mm20mm
8219/20200 kNF+ 187 mm20mm
9112/08 20 kN F+ 80 mm 8 mm
9116/1040 kNF+ 118 mm10mm
9116/0855 kNF+ 100 mm08mm
9120/1280 kNF+ 152 mm12mm
9120/15120 kNF+ 156 mm15mm
9120/20120 kNF+ 160 mm20mm
9216/20130 kNF+ 100 mm20mm
9220/20200 kNF+ 160 mm20mm
9220/30 300 kN F+ 200 mm 30mm
F = šířka paty kolejnice

(ceny svěrek uchycených svarem se pohybují od 160,-Kč/ks do 460,-Kč, přesnou cenu sdělíme na vyžádání)

Nové Příchytky Gantrail řady 1:

Mezi příchytky řady 1 patří typy: 1116/15, 1216/15, 1120/12, 1220/20
Význam označení v pořadí: 1- typová řada, 1 – počet šroubu, 16 - velikost šroubu, / 15 – rozsah stranové regulace

Vlastnosti:

 • Zvýšený stranový rozsah
 • Zvýšené stranové zatížení
 • Nový šroub
 • Snížená montážní šířka
 • Nový design spodní i horní části příchytky

Výhody:

 • Nové příchytky je možno použít na užších nosnících, zmenší se rozměry podkladnic, úspora nákladů na materiál
 • Zvýšený rozsah stranového nastavení umožňuje jednodušší instalaci kolejnice a zároveň usnadňuje rutinní údržbu.
 • Lepší stranová únosnost, aby vyhověly těžším jeřábovým aplikacím.
 • Zavedení několika nových funkčních vlastností příchytky, vedlo ke zvýšení utahovacího momentu šroubu příchytky. Tato vlastnost umožňuje použití vyššího utahovacího momentu šroubu a díky tomu příchytka snese vyšší stranové zatížení.
 • Vyšší hodnoty utahovacího momentu bylo dosaženo:
  • výrobou šroubu z kvalitnějšího materiálu
  • novým čtvercovým dříkem šroubu, který umožňuje jednodušší uvolnění šroubu, jednodušší pro účely údržby.
  • použitím oválného tvaru hlavy šroubu se zvýšila kontaktní plocha mezi šroubem a spodním dílem příchytky.
  • větším zaoblení hran mezi čtyřhranným dříkem a hlavou šroubu se snížila koncentrace napětí.
 • Obě části příchytky byly optimalizovány přidáváním a odebíráním materiálu, bylo dosaženo lepší pevnosti a odolnosti příchytky


Pružná podložka pod kolejnici – pás, typ MK5, MK7, MK8

Podložka MK7

Pružné pásové podložky jsou vyrobené ze syntetických elastomerů odolných proti opotřebení třením, proti napětí v tlaku a na působení tuků, ozónu a ultrafialového záření. Pro max. efekt rotace kolejnice jsou tloušťky všech podložek 7 mm. Podle konstrukce a tvaru jsou rozděleny na 3 typy – MK5, MK7, MK8.

Podložka MK5 je určena pro odpružení lehkých kolejnic např. JKL 55, které jsou vystaveny malému zatížení od jeřábu. Není vyztužená ocelovým kordem.

Více info – technický list [PDF]

Podložka MK7 je určena speciálně pro montáž odpružených jeřábových kolejnic určených pro provoz těžkých jeřábů, zejména ve vnitřním prostředí. Je vyztužena ocelovým kordem. Horní plocha podložky má podélné drážkování z kterého se při zatížení vytlačují kondenzáty usazené na patě kolejnice.

Více info – technický list [PDF]

Podložka MK8 je určena speciálně pro montáž odpružených jeřábových kolejnic určených pro provoz těžkých jeřábů, zejména na venkovním prostředí. Je vyztužena ocelovým kordem. Podélné hrany podložky jsou zkosené pro ještě lepší efekt rotace kolejnice. Speciální orientace drážek pod 45°úhlem křížení s vyvedením do stran zaručuje 100% vytlačení kondenzátu a lepší přilnavost ke kolejnici.

Více info – technický list [PDF]

Velikost (šířka) je definována šířkou paty kolejnice.


Podložka MK5, MK7, MK8

Typy pásových podložek pod kolejnici
Typ podložkyŠířka
MK 5.9898 mm
MK 7.9898 mm
MK 7.118118 mm
MK 7.128128 mm
MK 7.134134 mm
MK 7.147147 mm
MK 7.157157 mm
MK 7.168168 mm
MK 7.195195 mm
MK 7.215215 mm
MK 8.09898 mm
MK 8.118118 mm
MK 8.128128 mm
MK 8.134134 mm
MK 8.147147 mm
MK 8.157157 mm
MK 8.168168 mm
MK 8.195195 mm
MK 8.215215 mm

(ceny pásových podložek se pohybují od 360,-Kč/m do 600,-Kč/m, přesnou cenu sdělíme na vyžádání)


Podložka MK 2

Podložka MK2

Podložka MK 2 byla vyprojektována speciálně pro upínání kolejnic k individuálním kotvícím místům – ocelové podkladnice kotvené betonovému základu nebo přivařené k horní pásnici ocelového nosníku JD. Použitá společně se stavitelnými svěrkami GANTRAIL, snižuje značně tato podložka napětí v kolejnici, chrání soustavu před opotřebením, zajišťuje rovnoměrné rozložení pnutí v základu a podstatně snižuje hlučnost a vibrace. Podložka MK2 se vyznačuje mnoha osvědčenými vlastnostmi danými unikátní konstrukcí profilu podložky a také:

 • Eliminuje koncentraci tlaků, tj příčinu únavy materiálu
 • Chrání hnací soustrojí jeřábu, zvyšuje životnost kol a příčníků
 • Umožňuje volbu vhodné šířky vložky podle typu kolejnice
 • Prodlužuje interval servisních kontrol jeřábové dráhy
 • Zešikmené hrany snižují účinky krajních tlaků na základ
 • Dvojitě lomené hrany (osazení) blokují vznik posunu vložky
Typy individuálních podložek pod kolejnici
TYPWLF
M 2.320320215284
M 2.250250215214
M 2.220220215184
M 2.165165170129
M 2.11011017074

(ceny pásových podložek se pohybují od 60,-Kč/ks do 210,-Kč/ks, přesnou cenu sdělíme na vyžádání)

Více... [katalog v PDF]

Kloubová spojka

Obraťte se na techniky firmy ČEVAS pro získání více informací o výrobcích Gantrail.

Copyright © 2007-2020 ČEVAS - created by web-evolution.cz
web-evolution | webdesign