Nabídka

Jeřábové traverzy

Jednoduchá

Traverza

Jeřábová traverza jednoduchá je určena pro jeřábovou manipulaci s dlouhými profily. Traverza je tvořena nosníkem, v jehož středu je závěsné oko pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu a na konci traverzy jsou závěsné háky popřípadě závěsné přmeny pro uchycení vazacích prostředků.

Dvojitá

Traverza

Jeřábová traverza jednoduchá je určena pro jeřábovou manipulaci s dlouhými profily. Traverza je tvořena nosníkem, v jehož středu je závěsné oko pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu a na konci traverzy jsou závěsné háky popřípadě závěsné přmeny pro uchycení vazacích prostředků. Závěsné oko může být též v provedení pro závěsný dvojhák.

Dvojitá

Traverza

Je určena pro jeřábovou manipulaci s různě dlouhými tyčemi nebo svazky profilů. Traverza je tvořena základním nosníkem v jehož středu je čepnebo oko pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu a dvěma výsuvnými díly nosníku s háky na vnějších koncích pro uchycení vazacího prostředku. Tyto výsuvné díly jsou vzájěmně mechanicky propojeny, takže se přemisťují plynule a vázaně. Změna vyložení se může provádět ručně neb

Křížová na vaky

Traverza

Je určena pro jeřábovou manipulaci s vaky (big bag). Traverza je tvořena dvěma navzájem kolmými nosníky, v jejichž středu je zavěsné oko pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu. Na koncích nosníku jsou příruby s pojistkou pro uchycení textilních ok vaků.

Vyvažovací

Traverza

Traverza je určena pro jeřábovou manipulaci s různě dlouhými tyčemi nebo svazky profilů s neurčitou polohou těžiště. Závěsné oko jeřábové traverzy umožňuje měnit polohu a tím traverzu s břemenem vyvážit. Pro případné zavěšování břemene uprostřed může být traverza opatřena třetím hákem (otočným), uloženým uprostřed délky traverzy.

Speciální

Traverza

Traverza je určena pro jeřábovou manipulaci s různě dlouhými tyčemi nebo svazky profilů s neurčitou polohou těžiště. Závěsné oko jeřábové traverzy umožňuje měnit polohu a tím traverzu s břemenem vyvážit. Pro případné zavěšování břemene uprostřed může být traverza opatřena třetím hákem (otočným), uloženým uprostřed délky traverzy.

H pro manipulaci s paketami desek

Traverza

Je určena pro jeřábovou manipulaci s dlouhými trubkami nebo svazky profilůJe tovřena nosníkem, v jehož středu je čep pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu a na konci nosníku jsou vidlice tvaru písmene C pro uchopení nosné trubky nebo svazku profilů. Jeřábová traverza je vyvážená.

Křížová nastavitelná teleskopicky

Traverza

Jedná se o uchopovací zařízení určené pro závěsnou manipulaci s prostorovými břemeny. Traverza je provedena tak že lze dosáhnout různého rozpětí vyklápěním ramen a jejich teleskopováním. Traverzu lze podle zvolené kombinace použít jako jednoduchou nebo křížovou.

S vidlicí

Traverza

Je určena pro jeřábovou manipulaci s dlouhými trubkami nebo svazky profilůJe tovřena nosníkem, v jehož středu je čep pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu a na konci nosníku jsou vidlice tvaru písmene C pro uchopení nosné trubky nebo svazku profilů. Jeřábová traverza je vyvážená.

Stavitelná s motorovým otáčením.

Traverza

Je určena pro jeřábovou manipulaci s dlouhými trubkami nebo svazky profilůJe tovřena nosníkem, v jehož středu je čep pro zavěšení jeřábové traverzy na hák jeřábu a na konci nosníku jsou vidlice tvaru písmene C pro uchopení nosné trubky nebo svazku profilů. Jeřábová traverza je vyvážená.

C háky

Překlápěcí

C-hák

C hák je určen pro závěsnou manipulaci se svitky. Je tvořen jednoduchým tvarem háku písmene C, jehož uchopovací část je opatřena sklopným lůžkem tvaru L, jímž se uchopí svitek ve vodorovné poloze za hranu na vnitřním průměru a který se po dalším zvedání sklápí shodně se svitkem až do polohy kdy je rovina svitku ve svislé poloze a naopak.

Překlápěcí svírací

C-hák

C hák je určen pro závěsnou manipulaci se svitky u kterých není možné použít C hák s protizávažím ani C hák s měnitelnou polohou těžiště z důvodů vyvážení na jeřábech. Po nasazení nosiče na svitek se mirně stavěcím šroubem svitek sevře a při následnémzvedání , kdy se závěsné rameno vyklopí je sitek svírán pákovým mechanismem. To umožňuje bezpečně pokládat svitek do vodorovné polohy a naopak. Pro různou výšku cívek je možné vyrobit C hák se stavitelnou čelistí.

Vyvážený

C-hák

C hák vyvážený je závěsný prostředek pro uchopení svitků o vnitřním průměru 500 - 800mm a vnějším průměru 800 - 1400mm. Nosná vidlice C háku může být opatřena pryžovým lůžkem proti poškození vnitřního povrchu svitků a pro zvýšení adheze ,ezi svitkem a vidlicí. C hák je vyvážen takže poloha nezatíženého i zatíženého C háku je shodná. Ve své nejvyšší části může být opatřen opěrkami na něž se C hák pokládá mimo provoz.

Na svitky s výklopnou změnou těžiště

Je závěsný prostředek pro uchopení svitků plechů o vnitřním průměru 900 - 1200mm a maximální hmotnosti 10t.C hák je vybaven zařízením pro změnu polohy zavěšením při zatíženém i nezatíženém stavu, které nevyžaduje ruční zásah. Nosná vidlice C háku je opatřena pryžovým lůžkem proti poškození vnitřního povrchu svitků

Na cívky vyvážený

C-hák

Jedná se o prostředek pro uchopení kabelových cívek o průměru 1000 - 2500mm šířce 67 až 1430mm a max hmotnosti 2500kg. Je přizpůsoben pro uchopování kabelových cívek dřevěných i plechových ve vodorovné poloze. Je vyvážen a tak se poloha těžiště zatíženého i nezatíženého C háku nemění. Vidlice jsou výměnné a dají se tak přizpůsobit hmotnosti a rozměrům cívky. V tomto případě je dodán doplněk k protizávaží pro vyvážení.

Překlápěci stavitelný

C-hák

C hák překlápěcí stavitelný je určen pro závěsnou manipulaci při různé šířce svitku (v rozsahu B1 - B2mm) ve výrobě, ve skladech, nebo v průmyslových provozech kde je potřeba svitek uchopit a připadně naklopit do svislé polohy.

Nosič sudů okrajový

Nosič sudů

Je určen pro závěsnou manipulaci se sudy, jejichž jmenovitý vnější průměr je 600mm a jejichž maximální hmotnost je 500kg. Při manipulaci je osa sudu orientována svisle.
Ramena nosiče se nastavují do polohy vzhledem k sudu ručním naváděním.

Nosič sudů univerzální

Nosič sudů

Je určen pro závěsnou manipulaci se sudy, příp. plastovými nádobami omaximální hmotnosti 300kg při jmenovitém průměru sudu 600mm e stavebnictví, nebo průmyslových provozech.

nosič sudů osový

Nosič sudů

Je určen pro závěsnou manipulaci se sudy, jejichž nákružek má jmenovitý vnější průměr 600mm a délka 900mm a jejichž maximální hmotnost je 750kg. Při manipulaci je osa sudu orientována svisle.

Nosič sudů speciální

Nosič sudů

Jde o závěsné uchopovací zařízení pro bezpečnou manipulaci se sudy s chlorem o hmotnosti max 1200kg a délce 1600mm ve výrobnách a všude tam, kde se chlor aplikuje. ku př. v čistírnách odpadních vod.

Manipulace s ocelovými profily

Nosič plechů vertikální překlápěcí

Nosič profilů

Je určen pro závěsnou manipulaci s plechem. Nosič nese plech ve svislé poloze a drží jej třením mezi jednou pevnou - opěrnou a druhou přítlačnou čelistí. Nosičem lze bezpečně plech zvedat a překlápět jej do svislé polohy a zpět.

Uchopovací keště na trubky

Nosič profilů

Jsou určeny pro závěsnou manipulaci s ocelovými trubkami, jejichž průměr je 40 neboi 1200mm (podle typu) Uchopovací kleště na trubky jsou tvořeny dvěma vzájemně spojenými rameny jejichž spodní rámce jsou pro styk s trubkou vybaveny oblými čelistmi Na čepu jsou vzájemně spojena táhla je ansazen kyvně úchyt pro zajištění ramen v přepravním uspořádání.

Svěrací keště na ingoty

Nosič profilů

Jsou určeny pro závěsnou manipulaci s ingoty o max hmotnosti 1500kg a svěrací šířce 270 až 320mm Svěrací kleště uchopují a drží ingoty čtvercovébo nebo kruhového průřezu sevřením protilehlých sěn ingotů nůžkově uspořádanými rameny. opatřeny na spodním konci hroty odolávající teplotě ingotu 600 až 800°C.

Nosič plechů horizontální stavitelný

Nosič profilů

Je určen pro manipulaci s tabulemi plechů (o max tloušťce 320mm a hmotnosti 1500kg) Tento nosič se vyznačuje tím, že rozsah uchopovací tloušťky lze nastavit. Nosič sestává ze dvou svěrek, zavěšených závěsnými prostředky na jeřábovém háku. PO zavěšení na zeřábové traverze o rozpětí 3m lze manipulovaz s plechy o délce 6m a hmotnosti do 12,5t.

Nosič plechů horizontální vyrovnaný

Nosič profilů

Je určen pro manipulace s tabulemi plechů. tento nosič se vyznačuje tím, že účinek sěrek na nesenou tabuli plechu je vyrovnaný a tedy tabule plechu není ohýbána. Nosič plechu se používá vždy v páru, přičemž větve zavěšených lan smí uzavírat úhel 100 - 120°. Vlastní svěrka je tvořena nosným tělesem tvaru U v němž je otočně uloženo přítlačné rameno vyklopeno směrem za svěrku a takto jesvěrka otevřena apřipravena k nasazení na tabuli plechu.

Uchopovací kleště na svitky stavitelné

Nosič profilů

Jsou určeny pro závěsnou manipulaci se svitky ocelových drátů, či plechů- Při manipulaci je osa svitku orientována svisle. Kleště jsou tvořeny třemi vzájemně otočně spojenými rameny, uloženými paprskovitě po 120° v tříramenném nosiči. Ramenová soustava je vedena při pohybuve svislém směru posuvným vedením. Po nastavení polohy se čelisti vzhedem ke svitku resp. jeho šířce jsou kleště vybaveny stavitelnou opěrou. Touto opěrou se nastaví hloubka záběru čelistí na vnitřní průměr svitku. což umožňuje uchopení i svitků se šířkou 20mm

Nosič profilů

Nosič profilů

Je určen pro závěsnou manipulaci s U profily. Nosič je tvořen jedním třmenem s přitlačným ramenem. třmen je ve styku s neseným profilem tvarovaný podle tvaru běžných U profilů

Nosič I profilů

Nosič profilů

Je určen pro závěsnou manipulaci s I profily o maximální hmotnostu 2000kg při max. šířce příruby 200mm ve stavebnictví, nebo v průmyslových provozech. Je tvořen dvojicí ramenkteré jskou k sobě svírány svěracím šroubem ručně. Závěsné oko pro zavěšení na hák je běžně dodáváno pro hák i onsnosti 5t.

Nosič profilů univerzální

Nosič profilů

Svěrka na plechy je určena pro závěsnou manipulaci s plechy. Svěrka je tvořena třmenem který je ve spodní části opatřen čelistí s výkyvným lůžkem proti níž se ručně šroubováním dotahuje přitlačná čelist.

Nosič kolejnic

Nosič profilů

Je určen pro manipulaci s jednou kolejnicí. Jedná se o závěsný prostředek který ense kolejnici ve vodorovné poloze tvarovou čelistí pod hlavou kolejnice. Nosič je vybaven pojistkou která znemožňuje samovolné otevření čelisti. Ručním odjištěním se kolejnice uvolní.

Nosič žlábkové kolejnice

Nosič profilů

Je určen pro manipulaci s jednou kolejnicí. Jedná se o závěsný prostředek který ense kolejnici ve vodorovné poloze tvarovou čelistí pod hlavou kolejnice. Nosič je vybaven pojistkou která znemožňuje samovolné otevření čelisti. Ručním odjištěním se kolejnice uvolní.

Nosič plechu vertikální

Nosič profilů

Je určen pro závěsnou manipulaci s plechem. Nosič plechu nese plech ve svislé poloze a drží jej třením mezi pevnou a druhou poblivou čelistí. Pohyblivá čelist je unášena do závěru pákovým mechanizáotrem, spojeným se zavěšeným okem. Zavěšené oko je výkyvné v obou rovinách.

Nosič tabulí plechu

Nosič profilů

je určen pro manipulaci s tabulemi plechů. Sestává se ze dvou dvojic svěrek spojených vazacím lanem s jeřábovou traverzou. Jednotlivé svěrky na jedné straně tabule plechu jsou vzájemně spojeny spojovacími madly, které usnadňují manipulaci s nosičem a slouži rovněž pro navádění nezatíženého nosiše.

Nosič lahví na plyny

Nosič profilů

...

Nosič kolejnic 4 násobný

Nosič profilů

Je určen pro závěsnou manipulaci s kolejnicemi o max šířce hlavy kolejnice v místě sevření 70mm při počtu 2 až 4 kolejnice. Nosič kolejnic může být upraven pro maynipulaci s kolejnicemi typu S49 nebo R65 resp UIC54 nebo UIC60. S jedním nosičem lze bezpečně zvedat svazky kolejnic o délce max 12m. Pokud jskou zvedány kolejnice větší délky, je doporučeno použít dva nosiče na jeřábové traverze. Přepravní uspořádání nosiče je zajištěno automaticky fungujícím úchytem, kterým se spojí závěsné oko se základním nosníkem.

Nosič kolejnic 4 násobný mechanický

Nosič profilů

Je určen pro závěsnou manipulaci s kolejnicemi o max šířce hlavy kolejnice v místě sevření 70mm při počtu 2 až 4 kolejnice. Nosič kolejnic může být upraven pro maynipulaci s kolejnicemi typu S49 nebo R65 resp UIC54 nebo UIC60. S jedním nosičem lze bezpečně zvedat svazky kolejnic o délce max 12m. Pokud jskou zvedány kolejnice větší délky, je doporučeno použít dva nosiče na jeřábové traverze. Přepravní uspořádání nosiče je zajištěno automaticky fungujícím úchytem, kterým se spojí závěsné oko se základním nosníkem.

Nosič trub horizontální

Nosič profilů

Je určen pro manipulaci s ocelovými rourami. Nosič tvoří dva háky tvarově přizpůsobené pro uchopení roury až do tloušťky stěny 20mm, přičemž lůžko pro kontakt s rourou je opatřeno polyamidovou vložkou proti případnému poškození okraje roury. Háky se zavěšují na hák jeřábu pomocí dvojitého vázacího prostředku.

Závěsy na europalety

ESZ samovyvažovací

Nosič europalet

Pro manipulaci s paletami pomocí zdvihacího zařízení s hákem. Závěsy toho typu samočinně a technicky bezpečně vyvažují polohu těžiště prázdného a zatíženého závěsu. Vyrábí se ve skládácím provedení. Podle přání zákazníka se dodávají s různou výškou pro náklad a pro zavěšení na různých typech háků.

EZP vyvažované převěšováním

Nosič europalet

Pro manipulaci s paletami pomocí zařízení s hákem. U tohoto typu závěsu je vyvažování polohy těžiště zajištěno přesováním oka závěsu do různých poloh. Zadní poloha oka je určena pro nezatížený závěs, druhá poloha oka pro závěs zatížený. Z jedné do druhé polohy se oko přesune pomocí zdvihadla. Tento typ závěsu má nižší celkovou výšku, při stejné výšce pro náklad než závěs EZS.

Co je u nás nového

Bezplatná služba pro naše zákazníky

Pro zájemce kteří mají zájem řešit kvalifikovaně opravy jeřábových drah, nabízíme v období od 1.1. do 31.3.2024 zdarma prohlídky konstrukcí JD a vypracování nezávazné nabídky k odstranění zjištěných vad, nedostatků nebo provedení modernizace.

VÍCE INFORMACÍ

Mimořádna akce na žebřík MFTS/250

Nabízíme žebřík MFTS/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,-Kč bez DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz

VÍCE INFORMACÍ

Nová povelová souprava od Itowa

ITOWA uvádí na trh nový dálkový rádiový ovladač RUNNER 9 / 11, navrženo ještě pro lepší bezdrátové ovládání různých strojů v průmyslové oblasti, zejména mostových jeřábů a zdvihadel.

VÍCE INFORMACÍ

Kde nás najdete ?

ČEVAS group s.r.o.

Ostravská 51
739 25 Sviadnov
Frýdek - Místek

Telefon: +420 558 655 572
Telefon: +420 603 513 284

E-mail: cevas.cz@cevas.cz